Huhtalan jokirannan yleissuunnittelu on osa Keskustan yleiskaavan valmistelua. Siinä tutkitaan Seinäjoen länsirannan kehittämistä Koskenalantien ja Kirkkokadun välisellä osuudella Huhtalantien itäpuolella. Alue osoitettaneen pääasiassa asumiseen mutta aluetta täydentävät myös erityyppiset palvelurakennukset ja kauppa.

Joen varren arvokkaat maisemat mahdollistavat virkistystoimintojen sijoittamisen alueelle. Kevyen liikenteen yhteys joen yli kohti kaupungin keskustaa toisi alueen lähemmäksi kaupungin sydäntä. Tuleva asuntoalue voi tarjota tiiviinä ja matalana vaihtoehtoisen asumismuodon Keskustan korkeammalle rakentamiselle.

Asukaskysely tulossa

Asukkaille ja aluetta käyttäville on tulossa asukaskysely, joka on avoinna tämän hetken arvion mukaan viikot 8 – 10. Linkki kyselyyn löytyy näiltä sivuilta kyselyn auettua. Haluamme kuulla mielipiteitä alueen nykytilasta ja tulevaisuudesta. Tietoja hyödynnetään yleissuunnitelmaluonnosten laatimisessa.

Käsittelyvaiheet

  • _._.2024 Asukaskysely avoinna