Huhtalan jokirannan yleissuunnittelu on osa Keskustan yleiskaavan valmistelua. Siinä tutkitaan Seinäjoen länsirannan kehittämistä Koskenalantien ja Kirkkokadun välisellä osuudella Huhtalantien itäpuolella. Alue osoitettaneen pääasiassa asumiseen mutta aluetta täydentävät myös erityyppiset palvelurakennukset ja kauppa.

Joen varren arvokkaat maisemat mahdollistavat virkistystoimintojen sijoittamisen alueelle. Kevyen liikenteen yhteys joen yli kohti kaupungin keskustaa toisi alueen lähemmäksi kaupungin sydäntä. Tuleva asuntoalue voi tarjota tiiviinä ja matalana vaihtoehtoisen asumismuodon Keskustan korkeammalle rakentamiselle.

Käsittelyvaiheet

  • 19.2.-8.3.2024 Asukaskysely avoinna