Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 22.3. – 21.4.2023 ja yleisötilaisuus pidetään Seinäjoen kaupungintalon valtuustosalissa 4.4.2023 17.30 – 19.30

Ooperin tuulivoimapuiston osayleiskaava on käynnistetty kaupunginhallituksen kokouksessa 6.6.2022 ja samalla alueelle on määrätty rakennuskielto ja toimenpiderajoitus.

Hankkeen suunnittelualue sijoittuu kaupungin länsiosaan Ooperin kylän itäpuolelle rajautuen Ilmajoen kunnanrajaan. Suunnittelualueen itärajalta etäisyys Seinäjoen keskustaan on noin 19 km. Suunnittelu-alueen koko on noin 2 800 hehtaaria. Tuulivoimaloiden rakentaminen edellyttää yleiskaavan laadintaa alueelle.

Kaavoituksen tavoitteena on mahdollistaa enintään 21 tuulivoimalan ja niihin liittyvien huoltoteiden, maakaapeleiden ja sähköaseman rakentaminen alueelle. Osayleiskaava laaditaan MRL 77 a §:n mukaisena tuulivoimaosayleiskaavana, jota voidaan käyttää suoraan rakennuslupien myöntämisen perusteena. Voimaloiden suunniteltu koko on korkeintaan 350 metriä ja yksikköteho 7–10 MW. Tuulivoimapuisto liitetään sähköverkkoon Seinäjoen sähköasemalla.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä

Seinäjoen Ooperin tuulivoimapuiston osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on julkisesti nähtävillä 22.3. – 21.4.2023 välisen ajan.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa koskevat kirjalliset mielipiteet tulee jättää viimeistään 21.4.2023 klo 15.00 mennessä joko sähköisesti osoitteeseen kaavoitus@seinajoki.fi tai postitse osoitteeseen Seinäjoen kaupunki, kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus, PL 215, 60101 Seinäjoki. Pyydämme merkitsemään mielipiteeseen selkeästi, mitä osallistumis- ja arviointisuunnitelman kohtaa kommentti koskee.

Yleisötilaisuus

Samanaikaisesti yleiskaavan laadinnan kanssa on käynnissä Ooperin tuulivoimapuiston ja siihen liittyvien sähkönsiirtovaihtoehtojen ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA). Hankkeessa järjestetään yleisötilaisuus tiistaina 4.4.2023 klo 17.30–19.30. Tilaisuudessa esitellään OAS ja YVA-ohjelma. Tilaisuus pidetään Seinäjoen kaupungintalon valtuustosalissa osoitteessa Kirkkokatu 6. Tilaisuuden kahvitarjoilu alkaa klo 17.00. Yleisötilaisuuteen on mahdollista osallistua myös etäyhteyden välityksellä. Tiedot YVA:sta ja etäosallistumislinkki tulevat hankkeen verkkosivulle www.ymparisto.fi/OoperituulivoimaYVA.

Ympäristövaikutusten arviointimenettely

Samaan aikaan kaavoituksen kanssa laadittavan ympäristövaikutusten arviointimenettelyn aineiston asettaa nähtäville ELY-keskus ja aineisto löytyy ELY-keskuksen internetsivuilta osoitteesta www.ymparisto.fi/OoperituulivoimaYVA. Ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta esitetään mielipiteet ELY-keskukselle heidän internetsivuillaan olevan ohjeistuksen mukaisesti.

Käsittelyvaiheet
 • 6.6.2022 Kaupunginhallitus käynnisti osayleiskaavan ja asetti alueelle rakennuskiellon ja toimenpiderajoituksen
 • 22.3. – 21.4.2023 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä
 • 4.4.2023 Yleisötilaisuus (OAS ja YVA)
 • Kaavaluonnos nähtävillä
 • Viranomaisneuvottelu
 • Yleisötilaisuus
 • Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen nähtäville
 • Kaavaehdotus nähtävillä
 • Kaupunginhallituksen käsittely
 • Kaupunginvaltuusto hyväksyi yleiskaavan
 • Lainvoimaisuuspäivä
 • Voimaantulopäivä