Äkillisen öljyvahingon tai muun kemikaalivahingon sattuessa ota yhteyttä yleiseen hätänumeroon. Paikalle saapuu ensimmäisenä Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos torjumaan vahingon leviämistä eli ensitorjumaan. Kun pelastuslaitos on lopettanut ensitorjunnan siirtää se torjunnan ja jälkityöt vahingon aiheuttajalle eli vahingosta vastaavalle. Vahingosta vastaavan on huolehdittava siitä, että maaperä kunnostetaan asianmukaisesti. Mitä nopeammin vahingosta ilmoitetaan ja torjuntatyöt aloitetaan, sitä halvemmaksi työt tulevat. Jos öljyvahinkokohteelle ei ole olemassa vastuutahoa, voi pelastuslaitos siirtää lopputyöt jälkitorjuntaviranomaiselle, joka on Seinäjoen kaupunki.

Pilaantuneiden maa-ainesten puhdistamisen valvontavastuu on Seinäjoella Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksella.