Asemakaavan muutos koskee Pajuluoman (20) kaupunginosan virkistys- ja katualuetta sekä Kärjen (15) kaupunginosan virkistys-, erityis- ja katualueita.

Asemakaavan muutoksella ja laajennuksella muodostuvat Pajuluoman (20) kaupunginosan korttelit 122 – 141 sekä niihin liittyvät virkistys-, erityis- ja katualueet ja Kärjen (15) kaupunginosan katualue.

Asemakaavaa koskevat asiakirjat, selvitykset ja lähdemateriaali:
Käsittelyvaiheet:
  • 8.2.2012 Tekninen lautakunta käynnisti asemakaavan
  • 26.9. – 9.10.2018 Kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä
  • 15.10.2018 Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen nähtäville
  • 24.10. – 22.11.2018 Kaavaehdotus nähtävillä
  • 10.12.2018 Kaupunginhallituksen käsittely
  • 17.12.2018 Kaupunginvaltuusto hyväksyi
  • 29.1.2019 Lainvoimaisuuspäivä
  • 30.1.2019 Voimaantulopäivä