Ilmoitus jätteen ammattimaisesta keräystoiminnasta

Maa-aineksia voi ottaa omalta maalta käytettäväksi omalla maalla. Myös maatilojen on mahdollisuus tehdä kotitarveottoa. Osakkaat voivat ottaa yhteismaalta esimerkiksi hiekkaa, kun asiasta sovitaan yhteisesti. Kuitenkaan maa-ainesta ei voi luovuttaa ilman maa-aineslupaa esimerkiksi yksityistien ylläpitoon, vaikka maa-aines otettaisiin tieosuuskunnan jäsenen mailta. Yli 500 kuutiometrin kotitarveotosta on tehtävä ilmoJos yrityksesi perustaa jätteiden keräys- tai varastointipaikan, on siitä tehtävä ilmoitus ympäristönsuojeluun. Ilmoituksen tekeminen mahdollistaa pienten jätemäärien suhteellisen lyhytaikaisen varastoinnin pysyvässä paikassa. Tilapäinen varastointi tarkoittaa 2–3 konttia ja varastoinnin kesto on alle vuoden. Esimerkkinä ilmoituksen varaisesta paikasta on yrityksen omat kuormausasemat, joissa odotetaan kuorman täyttymistä, ennen jätteen kuljettamista eteenpäin. Tyypillisin ilmoituksenvarainen keräyspiste on kotitalouksille tarkoitettu pakkausjätteiden keräyspiste eli ekopiste. tus Seinäjoen ympäristönsuojeluun.

Jätteen pienimuotoinen hyödyntäminen maarakentamisessa

Puhdasta purkubetonia ja -tiiltä voi hyödyntää pieniä määriä maarakentamisessa, jos jäte syntyy samalta kiinteistöltä puretusta rakennuksesta ja hyödyntäminen ei ole ammattimaista. Jätettä voidaan hyödyntää ainoastaan paikoissa, joissa se korvaa luonnonkiveä eli kantavissa piharakenteissa. Täyttönä hyödynnettävälle jätteelle on annettu seuraavat kriteerit

  • Betoni- ja tiilijäte ei saa olla peräisin savuhormeista tai olla altistunut öljylle tai muulle pilaantumiselle.
  • Jäte murskataan alle 15 cm palakokoon (kokonainen tiili on liian suuri).
  • Betonista poistetaan raudat.
  • Betoni- ja tiilimurske ei sisällä puuta, eristemateriaaleja tai merkittäviä määriä muita epäpuhtauksia.

Jätteen pienimuotoisesta hyödyntämisestä on tehtävä ilmoitus. Ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti jäterakenne tulee päällystää asfaltilla. Mikäli pinta jätetään luonnonkivimurskeelle, ilmoituksesta tehdään päätös, jolla sallitaan poikkeaminen ympäristönsuojelumääräyksistä. Päätös on maksullinen.

Ammattimainen ja laajempi jätteen hyödyntäminen on mahdollista MARA-asetuksen mukaisesti tai ympäristöluvalla. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus ratkaisee MARA-ilmoitukset. Ympäristöluvan käsittelijä määräytyy käytettävän jätteen määrän perusteella ja lupaviranomainen voi olla joko lupa-asiainlautakunta tai Länsi- ja Sisä-suomen aluehallintovirasto.