Rakennuslupa / toimenpidelupa /ilmoitus

Hae lupaa sähköisesti eLuvan kautta. Paperihakemusten skannauksesta laskutetaan Rakennusvalvonnan palvelumaksujen mukaisesti: Rakennusvalvonnan maksut

Purkamislupa / purkamisilmoitus

Hae lupaa sähköisesti eLuvan kautta. Paperihakemusten skannauksesta laskutetaan Rakennusvalvonnan palvelumaksujen mukaisesti: Rakennusvalvonnan maksut

Maisematyölupa

Hae lupaa sähköisesti eLuvan kautta. Paperihakemusten skannauksesta laskutetaan Rakennusvalvonnan palvelumaksujen mukaisesti: Rakennusvalvonnan maksut

Katselmukset ja tarkastukset