Rakennuslupa / toimenpidelupa /ilmoitus

Hae lupaa sähköisesti eLuvan kautta.

Purkamislupa / purkamisilmoitus

Hae lupaa sähköisesti eLuvan kautta.

Maisematyölupa

Hae lupaa sähköisesti eLuvan kautta.

Katselmukset ja tarkastukset