lmatar Energy Oy:n hankekehitysyhtiöt Ilmatar Kuortane Oy ja Ilmatar Seinäjoki Oy suunnittelevat tuulivoimapuistoa, joka sijoittuu Kuortaneen kuntaan Napalankallioiden ja Hietaharjunkankaan alueille sekä Seinäjoen kaupungin Palopättäränmäen alueelle.

Kokonaissuunnittelualueelle suunnitellaan enintään 53 tuulivoimalan rakentamista, joista Kuortaneen Napalankallioiden ja Hietaharjunkankaan alueelle sijoittuisi enintään 37 voimalaa ja Seinäjoen Palopättäränmäen alueelle enintään 16 voimalaa.

Suunnittelualue sijaitsee n. 5 km Kuortaneen keskustasta länteen ja n. 9,5 km Seinäjoen keskustasta itään Hirvijärven tekojärven, Kuorasjärven ja Kuortaneenjärven välisellä alueella.

Tarkoituksena on laatia Kuortaneen Napalankallioiden ja Hietaharjunkankaan sekä Seinäjoen Palopättäränmäen alueille erilliset oikeusvaikutteiset osayleiskaavat, joiden perusteella voidaan myöntää rakennusluvat tuulivoimalayksiköiden rakentamiselle (MRL 77a §). Kokonaissuunnittelualueelle toteutetaan myös yhteinen YVA-menettely, johon osayleiskaavojen laadinta sovitetaan yhteen.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 2.6. – 1.7.2021

Saman aikaisesti kaavan kanssa on käynnissä Palopättäränmäen tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA), joka toteutetaan yhdessä Kuortaneen puolelle sijoittuvien Napalankallioiden ja Hietaharjunkankaan tuulivoimapuistojen kanssa.

Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa sekä YVA-ohjelmaa koskeva kaikille avoin infotilaisuus pidetään keskiviikkona 8.6. klo 18 Seinäjoen valtuustosalissa.

Yleisötilaisuuteen voi osallistua myös sähköisesti. Osallistumislinkki on alla.

Click here to join the meeting

Osalliset ja kunnan jäsenet voivat esittää luonnoksesta mielipiteitä 1.7.2022 klo 15.00 mennessä osoitteeseen: Seinäjoen kaupunki, kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus, Kirkkokatu 6, PL 215, 60101 Seinäjoki tai kaavoitus@seinajoki.fi

Nähtävillä oleva aineisto
Yleiskaavaa koskevat asiakirjat, selvitykset ja lähdemateriaali

YVA-ohjelma

Käsittelyvaiheet
  • 11.4.2022 Kaupunginhallitus on käynnistänyt yleiskaavan
  • 2.6. – 1.7.2022 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä
  • 8.6.2022 Infotilaisuus, Seinäjoen kaupungin valtuustosali
  • Yleiskaavaluonnos nähtävillä
  • Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen nähtäville
  • Yleiskaavaehdotus nähtävillä
  • Kaupunginhallituksen käsittely
  • Kaupunginvaltuusto hyväksyi yleiskaavan
  • Lainvoimaisuuspäivä
  • Voimaantulopäivä