Kaava on valmisteluvaiheessa

Rakennuskielto- ja toimenpiderajoitus

Käsittelyvaiheet
  • 30.3.2020 Kaupunginhallitus käynnisti yleiskaavan
  • Kaavaluonnos nähtävillä
  • Viranomaisneuvottelu
  • Yleisötilaisuus
  • Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen nähtäville
  • Kaavaehdotus nähtävillä
  • Kaupunginhallituksen käsittely
  • Kaupunginvaltuusto hyväksyi yleiskaavan
  • Lainvoimaisuuspäivä
  • Voimaantulopäivä