Lamminnevan tuulivoimapuiston osayleiskaava on käynnistetty kaupunginhallituksen kokouksessa 27.6.2022 ja samalla alueelle on määrätty rakennuskielto ja toimenpiderajoitus.

Hanke sijoittuu kahden kunnan (Seinäjoki ja Lapua) alueelle, Seinäjoen keskustasta 7 kilometriä koilliseen ja Lapuan keskustasta 8 kilometriä etelään. Hankealueen koko on 5 500 hehtaaria, josta Seinäjoen kaupungin puolelle sijoittuu 2 516 hehtaaria. Tuulivoimaloiden rakentaminen edellyttää alueen kaavoittamista.

Kaavoituksen tavoitteena on mahdollistaa Seinäjoen kaupunkiin noin 13 tuulivoimalan ja niihin liittyvien huoltoteiden, maakaapeleiden ja sähköaseman rakentaminen. Osayleiskaava laaditaan MRL 77 a §:n mukaisena yleiskaavana, jota voidaan käyttää suoraan rakennusluvan perusteena. Voimaloiden suunniteltu koko on korkeintaan 300 metriä ja yksikköteho 6–10 MW. Tuulivoimapuisto liitetään sähköverkkoon Seinäjoen sähköasemalla.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arvointisuunnitelma (OAS) on ollut nähtävillä 1.2. – 3.3.2023. Osalliset ovat voineet esittää OAS:ista mielipiteitä ja kommentteja nähtävillä oloaikana.

Yleisötilaisuus

Hankkeessa on järjestetty yleisötilaisuus 9.2.2023 klo 17.30–19.30 Seinäjoen kaupungintalon Valtuustosalissa. Yleisötilaisuuteen on voinut osallistua myös etäyhteyden välityksellä.

Ympäristövaikutusten arviointimenettely

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn aineisto on ollut nähtävillä ELY-keskuksen internetsivuilta 1.2. – 3.3.2023 osoitteessa www.ymparisto.fi/lamminnevatuulivoimaYVA. Ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta on voinut esittää mielipiteitä ELY-keskukselle.

Käsittelyvaiheet
 • 27.6.2022 Kaupunginhallitus käynnisti osayleiskaavan
 • 1.2. – 3.3.2023 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä
 • 9.2.2023 Yleisötilaisuus (OAS ja YVA)
 • Kaavaluonnos nähtävillä
 • Viranomaisneuvottelu
 • Yleisötilaisuus
 • Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen nähtäville
 • Kaavaehdotus nähtävillä
 • Kaupunginhallituksen käsittely
 • Kaupunginvaltuusto hyväksyi yleiskaavan
 • Lainvoimaisuuspäivä
 • Voimaantulopäivä