Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 1.2. – 3.3.2023 ja yleisötilaisuus pidetään 9.2.2023 Seinäjoen kaupungin valtuustosalissa 17.30 – 19.30

Lamminnevan tuulivoimapuiston osayleiskaava on käynnistetty kaupunginhallituksen kokouksessa 27.6.2022 ja samalla alueelle on määrätty rakennuskielto ja toimenpiderajoitus.

Hanke sijoittuu kahden kunnan (Seinäjoki ja Lapua) alueelle, Seinäjoen keskustasta 7 kilometriä koilliseen ja Lapuan keskustasta 8 kilometriä etelään. Hankealueen koko on 5 500 hehtaaria, josta Seinäjoen kaupungin puolelle sijoittuu 2 516 hehtaaria. Tuulivoimaloiden rakentaminen edellyttää alueen kaavoittamista.

Kaavoituksen tavoitteena on mahdollistaa Seinäjoen kaupunkiin noin 13 tuulivoimalan ja niihin liittyvien huoltoteiden, maakaapeleiden ja sähköaseman rakentaminen. Osayleiskaava laaditaan MRL 77 a §:n mukaisena yleiskaavana, jota voidaan käyttää suoraan rakennusluvan perusteena. Voimaloiden suunniteltu koko on korkeintaan 300 metriä ja yksikköteho 6–10 MW. Tuulivoimapuisto liitetään sähköverkkoon Seinäjoen sähköasemalla.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on tulossa nähtäville

Seinäjoen Lamminnevan tuulivoimapuiston osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on tulossa nähtäville 1.2. – 3.3.2023 väliseksi ajaksi.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa koskevat mielipiteet tulee jättää viimeistään 3.3.2023 klo 15.00 mennessä joko kaavoitus@seinajoki.fi tai Seinäjoen kaupunki, kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus, PL 215, 60101 Seinäjoki. Pyydämme merkitsemään mielipiteeseen selkeästi, mitä osallistumis- ja arviointisuunnitelman kohtaa kommentti koskee.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (lisätään sivulle 1.2.2023)

Yleisötilaisuus

Hankkeessa järjestetään to 9.2.2023 klo 17.30–19.30 yleisötilaisuus, jossa esitellään OAS ja YVA-ohjelma. Tilaisuus pidetään Seinäjoen kaupungintalon Valtuustosalissa osoitteessa Kirkkokatu 6. Tilaisuuden kahvitarjoilu alkaa klo 17.00. Yleisötilaisuuteen on mahdollista osallistua myös etäyhteyden välityksellä. Ohjeet etätilaisuuteen osallistumiseksi tulevat hankkeen verkkosivulle www.ymparisto.fi/lamminnevatuulivoimaYVA.

Ympäristövaikutusten arviointimenettely

Samaan aikaan kaavoituksen kanssa laadittavan ympäristövaikutusten arviointimenettelyn aineiston asettaa nähtäville ELY-keskus ja aineisto löytyy ELY-keskuksen internetsivuilta osoitteesta www.ymparisto.fi/lamminnevatuulivoimaYVA. Ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta esitetään mielipiteet ELY-keskukselle.

Käsittelyvaiheet
 • 27.6.2022 Kaupunginhallitus käynnisti osayleiskaavan
 • 1.2. – 3.3.2023 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä
 • 9.2.2023 Yleisötilaisuus (OAS ja YVA)
 • Kaavaluonnos nähtävillä
 • Viranomaisneuvottelu
 • Yleisötilaisuus
 • Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen nähtäville
 • Kaavaehdotus nähtävillä
 • Kaupunginhallituksen käsittely
 • Kaupunginvaltuusto hyväksyi yleiskaavan
 • Lainvoimaisuuspäivä
 • Voimaantulopäivä