Seinäjoen kaupunki käyttää kartta- ja paikkatietotuotannossa yleiseurooppalaisen standardin mukaista ETRS-GK23-tasokoordinaatistoa ja N2000 –korkeusjärjestelmää.
ETRS-GKn-tasokoordinaateissa käytetään itäkoordinaatin (y) arvon edessä keskimeridiaanin astelukua, joka Seinäjoella on 23.