Pohjan alue liittyy kiinteästi uudistuvaan keskustan alueeseen ja aseman seutuun kevyenliikenteen alikulun valmistuttua. Pohjan alueella vahvistetaan kaupungin strategisia tavoitteita urbaanin keskusta-asumisen sekä tiiviin pientaloasumisen alueena. Pääradan läheisyys houkuttelee myös keskustahakuisia työpaikkoja.

Yleissuunnitelmassa tutkitaan myös kestävän liikkumisen ratkaisuja edistämällä jalankulkua ja pyöräilyä. Uuden kävelyn ja pyöräilyn pääväylän (Baana) itä-länsisuuntaisen yhteyden muodostamista tuetaan keskustasta alikulun kautta Pohjan kaupunginosan läpi. Se parantaisi myös keskustan saavutettavuutta kaupungin itäisiltä alueilta.