Kaava on valmisteluvaiheessa

Osayleiskaava on osa Seinäjoen kaupunkikeskustan tavoitteellista kehittämistä. Osayleiskaavatyön pohjaksi laaditaan tavoiteohjelma, jossa tutkitaan selvitystarpeet. Lähtökohtana on osa-alueittain tehty tarkastelu kaupunkirakenteen, asumisen ja palveluiden nykytilasta sekä alueiden kehittämismahdollisuuksista. Osayleiskaavatyössä hyödynnetään keskustan alueelle tehtyjä selvityksiä ja niissä asetettuja tavoitteita ja suuntaviivoja.

Selvitykset:
yleissuunnitelmat ja visiot
liikenne
kulttuuriympäristö
Käsittelyvaiheet:
  • 5.6.2012 Kaupunkisuunnittelujaosto käynnisti osayleiskaavan
  • Kaavaluonnos nähtävillä
  • Viranomaisneuvottelu
  • Yleisötilaisuus
  • Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen nähtäville
  • Kaavaehdotus nähtävillä
  • Kaupunginhallituksen käsittely
  • Kaupunginvaltuusto hyväksyi yleiskaavan
  • Lainvoimaisuuspäivä
  • Voimaantulopäivä