Maanläjitysalueet

Julkisessa ja yksityisessä rakentamisessa syntyviä ylijäämämassoja vastaanotetaan ja käsitellään ympäristölupien mukaisesti Seinäjoella kolmella eri maanläjitysalueella.

Maankaatopaikoille voidaan sijoittaa rakennustoiminnassa syntyneitä puhtaita maa- ja kiviaineksia (jäteluokka 17 05 04), eikä siellä oteta vastaan yhdyskuntajätteitä, ongelmajätteitä tai pilaantunutta maata, hiekanerotuskaivojen hiekkaa eikä rakennusten purkujätteitä.

Maanläjitysalue

Seinäjoen ja Nurmon ylijäämämaiden vastaanottoalue

Seinäjoen ja Nurmon alueella syntyvät ylijäämämaat otetaan vastaan Pirttikorven materiaalipankin ja ylijäämämaiden vastaanottoalueella, jonka virallinen osoite on:

Seinäjoentie 1689
60200 Seinäjoki

Maa-aineksien vastaanottoajat:
ma­­–pe 7–16

Kuormien ylösottajat:

Maankaatopaikka, Pirttikorpi Ylijäämämaiden

Yhdyskuntatekniikka

HUOM!

Navigaattoreita tmv. käytettäessä osoite saattaa ohjata väärään paikkaan (Munakkaan).

Ylijäämämaiden vastaanottoalue sijaitsee Seinäjoentien varressa Peräseinäjoelle mentäessä. Ohikulkutien liikenneympyrästä n. 3,5 km Peräseinäjoen suuntaan. Linkki alueen sijaintiin.

GoogleMaps-palvelua käytettäessä kirjoita hakukenttään: Pirttikorpi Maankaatopaikka, Seinäjoki


Peräseinäjoen ylijäämämaiden vastaanottoalue

Peräseinäjoen alueella syntyvät ylijäämämaat otetaan vastaan Haukinevan maanläjitysalueella osoitteessa:

Tokerotie 517
61100 Peräseinäjoki

Linkki alueen sijaintiin.

Alueella ei ole vastaanottoaikoja, vaan portit avataan erikseen pyydettäessä.

Yhteydenotot:

Ilomäki Hannu

työpäällikkö , Yhdyskuntatekniikka

Ylistaron ylijäämämaiden vastaanottoalue

Ylistaron alueella syntyvät ylijäämämaat otetaan vastaan Varrasjärven maanläjitysalueella osoitteessa:

Haudannevantie 41
61410 Ylistaro as

Linkki alueen sijaintiin.

Alueella ei ole vastaanottoaikoja, vaan portit avataan erikseen pyydettäessä.

Yhteydenotot:

Punkari Antti

maanrakennusmestari , Yhdyskuntatekniikka

Lumenläjitysalueet

Julkisessa ja yksityisessä talvikunnossapidossa syntyvät lumet voi toimittaa Seinäjoen kaupungin kolmelle eri lumenläjitysalueille, joista Lellunnevantien lumenläjitysalueelle on käytössä vain kaupungin omista kunnossapitotöistä syntyville lumille.

Talvikaudella 2019-2020 ovat käytössä seuraavat lumenläjitysalueet:

Alue 1, Seinäjoki-Nurmo, Laulateenmutka

Alue 2, Seinäjoki-Nurmo, Lellunneva

Alue 3, Peräseinäjoki, Haukineva

Alue 4, Ylistaro, Paineenkorotusasemantie