Julkisessa ja yksityisessä rakentamisessa syntyviä ylijäämämassoja vastaanotetaan ja käsitellään ympäristölupien mukaisesti Seinäjoella kolmella eri maanläjitysalueella. Samoin talvisin kunnossapidosta syntyviä lumia otetaan vastaan neljällä eri lumenläjitysalueella, joista yksi on käytössä vain kaupungin omasta katujen kunnossapidotöistä syntyville lumille.

Maanläjitysalueet

Maankaatopaikoille voidaan sijoittaa rakennustoiminnassa syntyneitä puhtaita maa- ja kiviaineksia (jäteluokka 17 05 04), eikä siellä oteta vastaan yhdyskuntajätteitä, ongelmajätteitä tai pilaantunutta maata, hiekanerotuskaivojen hiekkaa eikä rakennusten purkujätteitä.

Maanläjitysalue

Seinäjoen ja Nurmon alueen ylijäämämaat vastaanotetaan Pirttikorven materiaalipankin ja ylijäämämaiden vastaanottoalueella. Vastaanotto Pirttikorvessa on maksullista ja hinta on 1,50 €/m3.

Peräseinäjoen alueella ylijäämämaat otetaan vastaan Haukinevan maanläjitysalueella ja Ylistarossa Varrasjärven maanläjitysalueella.

Linkit maanläjitysalueiden sijainteihin löydät sivun oikeasta laidasta.

Lisätiedot ja yhteystiedot maanläjitysalueille löydät sivulta maanläjitysalueet.


Lumenläjitysalueet

Julkisessa ja yksityisessä talvikunnossapidossa syntyvät lumet voi toimittaa Seinäjoen kaupungin kolmelle eri lumenläjitysalueelle.

Lisätiedot lumenläjitysalueiden sijainneista ja automaattisesta kulunvalvonnasta löydät sivulta lumenläjitysalueet.