Asemakaavaluonnos on nähtävillä 29.9. – 12.10.2021

Asemakaavan muutos koskee Keskustan 1. kaupunginosan korttelia 17 ja siihen liittyviä katualueita.

Asemakaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään valmisteluvaiheen kuulemista varten nähtävillä 29.9. – 12.10.2021

Osalliset ja kunnan jäsenet voivat esittää luonnoksesta mielipiteitä 12.10.2021 klo 15.00 mennessä osoitteeseen: Seinäjoen kaupunki, kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus, Kirkkokatu 6, PL 215, 60101 Seinäjoki tai kaavoitus@seinajoki.fi

Nähtävillä oleva aineisto
Asemakaavaa koskevat asiakirjat, selvitykset ja lähdemateriaali
Käsittelyvaiheet
  • 11.12.2020 Kaupunkiympäristölautakunta käynnisti asemakaavan
  • 29.9. – 12.10.2021 Kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä
  • Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen nähtäville
  • Kaavaehdotus nähtävillä
  • Kaupunginhallituksen käsittely
  • Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan
  • Lainvoimaisuuspäivä
  • Voimaantulopäivä