Asemakaavaehdotus on nähtävillä 23.3. – 21.4.2022

Asemakaavan muutos koskee Keskustan 1. kaupunginosan korttelia 17 ja siihen liittyviä katualueita.

Asemakaavan muutoksella muodostuvat Seinäjoen kaupungin Keskustan 1. kaupunginosan kortteli 17 ja siihen liittyvät katualueet.

Asemakaavaehdotus on kuulemista varten nähtävillä 23.3. – 21.4.2022

Osalliset ja kunnan jäsenet voivat esittää luonnoksesta mielipiteitä 21.4.2022 klo 15.00 mennessä osoitteeseen: Seinäjoen kaupunki, kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus, Kirkkokatu 6, PL 215, 60101 Seinäjoki tai kaavoitus@seinajoki.fi

Nähtävillä oleva aineisto
Asemakaavaa koskevat asiakirjat, selvitykset ja lähdemateriaali
Käsittelyvaiheet
  • 11.12.2020 Kaupunkiympäristölautakunta käynnisti asemakaavan
  • 29.9. – 12.10.2021 Kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä
  • 14.3.2022 Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen nähtäville
  • 23.3. – 21.4.2022 Kaavaehdotus nähtävillä
  • Kaupunginhallituksen käsittely
  • Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan
  • Lainvoimaisuuspäivä
  • Voimaantulopäivä