Asemakaavan muutoksella muodostuvat Seinäjoen kaupungin Keskustan 1. kaupunginosan kortteli 17 ja siihen liittyvät katualueet.

Asemakaavaa koskevat asiakirjat, selvitykset ja lähdemateriaali
Käsittelyvaiheet
  • 11.12.2020 Kaupunkiympäristölautakunta käynnisti asemakaavan
  • 29.9. – 12.10.2021 Kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä
  • 14.3.2022 Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen nähtäville
  • 23.3. – 21.4.2022 Kaavaehdotus nähtävillä
  • 13.6.2022 Kaupunginhallituksen käsittely
  • 29.8.2022 Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan
  • 11.10.2022 Lainvoimaisuuspäivä
  • 12.10.2022 Voimaantulopäivä