Suunnittelualueella tutkitaan tarpeellisin selvityksiin pohjaten tontin rakennusoikeuden nostamista sekä kerroslukumäärän kasvattamista. Tavoitteena on kaupunkirakenteen tiivistäminen ja maanalaisen paikoituksen salliminen suunnittelualueelle.

Kaavamuutosta varten on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), jossa kuvataan hankkeen tavoitteita, arvioitavia vaikutuksia, osallistumismahdollisuuksia ja aikataulua.

Käsittelyvaiheet
  • 10.12.2021 Kaupunkiympäristölautakunta käynnisti asemakaavan
  • 17.11.2023 Asemakaavan muutos on tullut vireille
  • Kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä
  • Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen nähtäville
  • Kaavaehdotus nähtävillä
  • Kaupunginhallituksen käsittely
  • Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan
  • Lainvoimaisuuspäivä
  • Voimaantulopäivä