Asemakaavalla muodostetaan uusia, pääosin pientalotontteja Soukkajoen alueelle. Samalla otetaan jo rakennettua ympäristöä kaavaan mukaan.

Asemakaavan muutos koskee Soukkajoen (18) kaupunginosan korttelia 45(osa) sekä Kivimäentien ja Soukanjoentien katualueita.

Asemakaavan muutoksella ja laajennuksella muodostuvat Soukkajoen 18. kaupunginosan korttelit 45(osa), 48(osa), 50(osa), 63(osa) ja 83-94 sekä niihin liittyvät virkistys-, erityis- ja katualueet.

Asemakaavaa koskevat asiakirjat, selvitykset ja lähdemateriaali

Kokonaismaakuntakaava, Etelä-Pohjanmaan liitto. 2005

Vaihemaakuntakaava II, Etelä-Pohjanmaan liitto. 2016

Käsittelyvaiheet
  • 16.11.2022 Kaupunkiympäristölautakunta käynnisti asemakaavan
  • 1.11.2023 Asemakaavan vireilletulopäivä
  • 1.11. – 14.11.2023 Kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä
  • 27.11.2023 Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen nähtäville
  • 5.12.2023-3.1.2024 Kaavaehdotus nähtävillä
  • 22.1.2024 Kaupunginhallituksen käsittely
  • 29.1.2024 Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan
  • 12.3.2024 Lainvoimaisuuspäivä
  • 13.3.2024 Voimaantulopäivä