Pysäköinninvalvonta

Seinäjoen kaupungin yleisten alueiden pysäköinninvalvonnasta vastaa kaupungin kunnallinen pysäköinninvalvonta.

Pysäköintivirhemaksu on Seinäjoella 45 euroa.

Maksullinen pysäköinti

Seinäjoen keskustan alueella on noin 1200 maksullista pysäköintipaikkaa. Maksullisia pysäköintipaikkoja on Valtionkadulla, Ruukintiellä, Puskantiellä, Koulukadulla, Alvar Aallon kadulla, Keskuskadulla, Kalevankadulla, Kauppakadulla ja Torikadulla.

Pysäköintimaksut:
1 h -> 1,50 € ja seuraavat tunnit 2,00 € siten, että esim. 2 h -> 3,50 €. Pysäköintimaksu tulee suorittaa ma–pe klo 9–18 ja la klo 9–15. Maksullisella pysäköintipaikalla moottoripyöriä koskevat samat säännöt kuin autoja ja mopoautoja.

Maksutavat:

Kolikot
Lippuautomaatteihin käyvät pääsääntöisesti 20 ja 50 sentin ja 1 sekä 2 euron kolikot.

Luottokortti ja pankkikortti
Lippuautomaattialueilla pysäköinnin voi maksaa tavallisella pankki- ja luottokortilla. Automaateissa toimivat Visa, Diners Club, Amerikan Express ja Master Card.

Matkapuhelin
Seinäjoella on käytössä kolme järjestelmää, joilla pysäköinnin voi maksaa matkapuhelimella. Järjestelmät edellyttävät rekisteröintiä. Matkapuhelinmaksaminen on käytössä kaikilla Seinäjoen yleisillä pysäköintipaikoilla, lukuun ottamatta sairaalan (EPSHP) pysäköintialueita.

EasyPark-palvelussa pysäköinti maksetaan soittamalla aloitusnumeroon ja antamalla tarvittavat tiedot. Palvelu toimii myös älypuhelimella. Pysäköintimaksu veloitetaan jälkikäteen laskulla, luottokortilla tai matkapuhelinlaskulla.

ParkMan-palvelussa (toimii vain älypuhelimella) maksu veloitetaan sovelluksen lataamisen ja käyttöönoton yhteydessä palveluun liitetyltä maksukortilta.

Lisäksi on Finnpark Oy:n Moovy, jolla voi maksaa pysäköinnin myös P-Torikeskuksen, Toriparkin ja P-Framin parkkihalleissa

Kaupungin yleisiä pysäköintialueita operoi Seipark Oy.

www.seipark.fi


Oikaisuvaatimus

Pysäköintivirhemaksuun tyytymätön voi halutessaan esittää kirjallisen oikaisuvaatimuksen pysäköinninvalvojalle. Oikaisuvaatimus on esitettävä säädetyn maksuajan kuluessa virheen tapahtumapäivästä. Mikäli oikaisuvaatimus esitetään määräajan jälkeen se voidaan jättää tutkimatta.

Ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseen ovat maksukehotuslomakkeen kääntöpuolella. Oikaisuvaatimuksen voi muotoilla vapaasti, mutta siitä on selvittävä tekijän nimi, osoite ja pysäköintivirheen asianumero.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa s-postilla tai kirjeenä, osoitteet löytyvät virhemaksulapun yläosasta.

Pysäköinninvalvojan oikaisuvaatimuksen johdosta antamaan päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen 30 päivässä päätöksen tiedoksisaannista noudattaen, mitä hallintolainkäyttölaissa (586/96) on säädetty.

Valitus hallinto-oikeuteen:

1.1.2022 alkaen hallinto-oikeuteen tehtävä valitus pysäköinninvalvojan päätöksestä on maksullinen (270,00€). Maksua ei peritä, jos valitus hyväksytään.