Asemakaavan laajennus Kivennevan 16. kaupunginosassa Pihlajaniemen alueella Eskoon eritasoliittymän eteläpuolella.

Asemakaavalla muodostuu Kivennevan 16. kaupunginosan kortteli 1 ja siihen liittyvät erityisalueet.

Asemakaavaa koskevat asiakirjat, selvitykset ja lähdemateriaali

Eteläisen Seinäjoen ja Itäväylän osayleiskaava 2025 , Seinäjoen kaupunki 2009

Käsittelyvaiheet
  • 14.11.2018 Kaupunkiympäristölautakunta käynnisti asemakaavan
  • 10.4. – 26.4.2019 Kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä
  • 24.6.2019 Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen nähtäville
  • 3.7. – 16.8.2019 Kaavaehdotus nähtävillä
  • 16.9.2019 Kaupunginhallituksen käsittely
  • 23.9.2019 Kaupunginvaltuusto hyväksyi
  • 5.11.2019 Lainvoimaisuuspäivä
  • 6.11.2019 Voimaantulopäivä