Miten hulevesimaksun suuruus määräytyy?

Hulevesimaksun suuruus määräytyy kiinteistön eli tontin pinta-alan mukaan. Jos kiinteistöllä sijaitsee enintään yksi omakotitalo ja siihen liittyvät tavanomaiset talousrakennukset, on maksu korkeintaan 40 euroa vuodessa.

Kiinteistön pinta-alaHulevesimaksun suuruus
0–750 m²25 €
751–2 000 m²40 €
2 001–3 000 m²75 €
3 001–5 000 m²150 €
5 001–10 000 m²300 €
10 001– m²600 €
Kaupunginvaltuuston päättämät hulevesimaksun suuruudet. (26.10.2020, § 91)

Sijaitseeko kiinteistöni hulevesimaksun alueella?

Hulevesimaksua kerätään kiinteistöiltä, jotka sijaitsevat hulevesiverkon toiminta-alueella. Rakennettujen kiinteistöjen osalta tämä vastaa käytännössä asemakaavoitettua aluetta. Voit tarkistaa tämän alla olevasta karttanäkymästä.

Voit etsiä kiinteistösi karttaa liikuttamalla ja lähentämällä tai paikannuksen avulla. Voit hakea myös osoitteella, kun klikkaat ensin ”Suurenna kartta”.

Liikuteltava karttanäkymä alueista, joilla hulevesimaksua kerätään.

Miten hulevesimaksu laskutetaan?

Hulevesimaksu laskutetaan kerran vuodessa. Laskutettavia kiinteistöjä Seinäjoella on noin 11 500. Maksuaikaa hulevesilaskulle on 21 päivää laskun päiväyksestä.

Mitä vastinetta hulevesimaksulle saa?

Hulevesimaksuilla katetaan hulevesijärjestelmän suunnittelusta, rakentamisesta sekä kunnossapidosta syntyviä kuluja.

Mikä on minun kiinteistöni pinta-ala, jonka mukaan hulevesimaksu määräytyy?

Kiinteistön eli tontin pinta-alatieto löytyy kiinteistöverolaskusta tai tontin vuokralaskusta.

Miksi hulevesistä ja niihin liittyvistä maksuista ei tehdä sopimusta?

Maksu on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen julkisoikeudellinen maksu, jolloin sopimuksia ei tehdä.

Keräämme kaikki sadevedet, miksi pitäisi vielä maksaa hulevesimaksua?

Toimiva hulevesijärjestelmä mahdollistaa varautumisen erilaisiin poikkeusolosuhteisiin, jolloin syntyy paljon vesiä. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi myrskyjen aiheuttamat rankkasateet tai keväisin lumien nopeasta sulamisesta syntyvät vedet. Poikkeuksellisissa tilanteissa kiinteistökohtainen hulevesien hallinta on yleensä riittämätöntä, joten kaupungin hulevesijärjestelmien toimivuudella ehkäistään hulevesitulvia ja kiinteistöille aiheutuvia haittoja. Järjestelmän suunnittelussa pyritään huomioimaan tällaisten poikkeuksellisten tilanteiden aiheuttamat vesimäärät ja voidaan mahdollistaa esimerkiksi liikenneyhteyksien toimivuus näissä tilanteissa.

Miksi pitää maksaa hulevesimaksu, jos imeyttää hulevedet tontilla, eikä mikään mene tontin ulkopuolelle?

Hulevesi ei jää pelkästään tontille. Imeytyksen seurauksena vesiä kulkeutuu ja siirtyy alueen ojiin tai hulevesiviemäreihin eli kaupungin hallinnoimiin hulevesijärjestelmiin. Hulevesimaksulla katetaan näistä syntyvät kustannukset.

Naapurin hulevedet valuvat pihaani. Mitä niille voi tehdä?

Ensisijaisesti on yritettävä sopia naapurin kanssa hulevesien käsittelystä molempia tyydyttävällä tavalla. Maankäyttö- ja rakennuslain 103 f § 1 mom. mukaan hulevesiä ei saa valua tai johtaa tontin ulkopuolelle.

Pitääkö minun maksaa hulevesimaksu, jos huleveteni menevät jokeen, järveen tai muuhun vesistöön?

Hulevesimaksu on kaupungin päättämä maksu, joka perustuu kiinteistön sijaintiin asemakaava-alueella sekä hulevesiverkoston toiminta-alueella. Maksusta ei voi saada vapautusta. Maksu koskee kaikkia asemakaava-alueen ja hulevesiverkoston toiminta-alueella olevia kiinteistöjä eli tontteja, riippumatta siitä käsitelläänkö hulevedet imeyttämälllä maaperään tai johtamalla ne ojaan, jokeen, järveen tai muuhun vesistöön sekä hulevesiviemäriin.

Vaikuttaako pihan pinnoite hulevesimaksuun?

Ei vaikuta. Hulevesimaksujärjestelmä halutaan pitää selkeänä ja yksinkertaisena kuntalaisille.

Miksi hulevesimaksu ei koske haja-asutusaluetta?

Kunta vastaa lain mukaan asemakaava-alueen hulevesien hallinnasta. Kaupungilla ei ole hulevesien hallintaan liittyvää velvollisuutta haja-asutusalueella eli asemakaavan ulkopuolella. Hulevesiverkoston toiminta-alue on pääsääntöisesti rajattu koskemaan asemakaava-alueetta muutamia pieniä poikkeuksia lukuun ottamatta.

Pitääkö hulevesimaksua maksaa mökistä tai vapaa-ajan asunnosta, vaikka siellä ollaan vain kesällä?

Mikäli mökki tai vapaa-ajan asunto sijaitsee hulevesiverkoston toiminta-alueen ulkopuolella, se ei kuulu hulevesiverkoston vaikutusalueeseen. Tällöin hulevesimaksua ei tarvitse maksaa.

Koskeeko hulevesimaksu myös asumatonta taloa tai autiotaloa?

Kyllä koskee, jos talo sijaitsee hulevesiverkoston toiminta-alueella.