Kaupunkimalleilla kuvataan rakennettua ympäristöä havainnollisesti kolmiulotteisena. Malli voidaan esittää valokuvien avulla teksturoituna tai väritettynä malliin kytketyn teeman mukaan.

Seinäjoen kaupungin suunnittelutoiminnassa käytetään jo nyt kolmiulotteisia kaupunkimalleja suunnittelun tukena. Kaupunkimallin julkaisumenetelmiä ja hyödyntämistä asukkaiden kesken ollaan toteuttamassa.