Uudistuneen elintarvikelain (297/2021) eläinperäisten elintarvikkeiden sisämarkkinatuonnin valvonta on siirtynyt kunnille. Eläinperäisten elintarvikkeiden sisämarkkinatuonnin valvonta toteutetaan jatkossa osana yleistä elintarvikevalvontaa Oiva-tarkastusten yhteydessä.

Eläinperäisiä elintarvikkeita EU:n sisämarkkinoilta tuovan toimijan on tehtävä ilmoitus toiminnan aloittamisesta, lopettamisesta tai muuttamisesta oman kunnan elintarvikevalvontaan.

Toimijan tulee tämän lisäksi Ruokaviraston määräyksen (8/2021) mukaan toimittaa vastaanotetuista eläinperäisistä elintarvikkeista yhteenvetoilmoitukset neljästi vuodessa takautuvasti edeltävien kolmen kuukauden osalta Ruokavirastolle ja kunnalle.

Tarkemmat tiedot ilmoitettavista eläinperäisistä elintarvikkeista Ruokaviraston määräyksessä. Ilmoituksen voi tehdä sähköisesti tai erillisellä lomakkeella.

Lisää aiheesta löytyy Ruokaviraston sivuilta.

Päivitetty 18.11.2021