Liikenneturvallisuus koostuu monesta erilaisesta tekijästä ja sen parantamiseksi tehdään yhteistyötä useiden eri tahojen kanssa.

Liikenneturvallisuuteen vaikuttavat mm.

  • rakennettu liikenneympäristö
  • kuljettajien ja muiden tienkäyttäjien asenteet
  • olosuhteet
  • lainsäädäntö
  • ajoneuvot, esim. niiden kunto
  • muut tiellä liikkujat ja heidän toimintansa

Tavoitteemme

Tarkoituksena on suunnitella ja toteuttaa turvallinen, toimiva ja taloudellinen liikenneympäristö, joka on myös viihtyisä osa elinympäristöä.

Yhdyskuntatekniikka

Liikenneturvallisuustyö lähtee jo kaupunkisuunnittelusta, jossa turvallisuutta mietitään laajemmin. Yksityiskohtaisemmat turvallisuuteen vaikuttavat asiat mietitään katusuunnittelun yhteydessä. Kaupunki siis vastaa rakennetun liikenneympäristön suunnittelusta, rakentamisesta ja kunnossapidosta.

Liikenteen valvonnasta vastaa poliisi.

Liikenneturvallisuussuunnitelman päivittäminen

Seinäjoen kaupunki päivittää liikenneturvallisuussuunnitelmaa. Uuden suunnitelman laadinnassa merkittävässä roolissa ovat kaupunkilaisten mielipiteet ja kokemukset.

Kaupunkilaisten mielipiteitä ja kokemuksia kartoitetaan kyselyn avulla, johon voi vastata osoitteessa:

https://response.questback.com/destiaoy/8efcaigghp/ tai alla olevan QR-koodin kautta.

QR-koodi kyselyyn

Kyselyyn voi vastata 13.9.2020 asti.

Lisätietoa liikenneturvallisuussuunnitelmasta löydät:

Kyselyn lopussa olevaan karttakyselyyn pääset myös tästä linkistä: https://arcg.is/C8T55