Liikenneturvallisuus koostuu monesta erilaisesta tekijästä ja sen parantamiseksi tehdään yhteistyötä useiden eri tahojen kanssa.

Liikenneturvallisuuteen vaikuttavat mm.

  • rakennettu liikenneympäristö
  • kuljettajien ja muiden tienkäyttäjien asenteet
  • olosuhteet
  • lainsäädäntö
  • ajoneuvot, esim. niiden kunto
  • muut tiellä liikkujat ja heidän toimintansa

Tavoitteemme

Tarkoituksena on suunnitella ja toteuttaa turvallinen, toimiva ja taloudellinen liikenneympäristö, joka on myös viihtyisä osa elinympäristöä.

Yhdyskuntatekniikka

Liikenneturvallisuustyö lähtee jo kaupunkisuunnittelusta, jossa turvallisuutta mietitään laajemmin. Yksityiskohtaisemmat turvallisuuteen vaikuttavat asiat mietitään katusuunnittelun yhteydessä. Kaupunki siis vastaa rakennetun liikenneympäristön suunnittelusta, rakentamisesta ja kunnossapidosta.

Liikenteen valvonnasta vastaa poliisi.

Seinäjoen liikenneturvallisuussuunnitelman päivitys on valmistunut

Seinäjoen liikenneturvallisuussuunnitelman lähtökohtana toimii valtakunnallinen liikenneturvallisuusvisio, jota mukaillen kaupungin omaksi liikenneturvallisuusvisioksi muotoutui: ”Seinäjoki on liikenneturvallinen kaupunki asua ja kasvaa. Kaupungin katu- ja tieverkosto koetaan turvalliseksi.”

Liikenneturvallisuussuunnitelma on laadittu yhteistyössä Seinäjoen kaupungin, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen, Liikenneturvan sekä tärkeiden sidosryhmien kanssa.

Lisätietoa liikenneturvallisuussuunnitelmasta ELY-keskuksen sivuilta: https://www.ely-keskus.fi/liikenneturvallisuussuunnitelmat