Asemakaavaluonnos on nähtävillä 17 – 30.9.2020

Asemakaavan muutos koskee Keskustan 1. kaupunginosan korttelia 6.

Asemakaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään valmisteluvaiheen kuulemista varten nähtävillä 17 – 30.9.2020

Osalliset ja kunnan jäsenet voivat esittää luonnoksesta mielipiteitä 30.9.2020 klo 15.00 mennessä osoitteeseen: Seinäjoen kaupunki, kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus, Kirkkokatu 6, PL 215, 60101 Seinäjoki tai kaavoitus@seinajoki.fi

Nähtävillä oleva aineisto
Käsittelyvaiheet
  • 24.6.2020 Kaupunkiympäristölautakunta käynnisti asemakaavan
  • 17 – 30.9.2020 Kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä
  • Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen nähtäville
  • Kaavaehdotus nähtävillä
  • Kaupunginhallituksen käsittely
  • Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan
  • Lainvoimaisuuspäivä
  • Voimaantulopäivä