Asemakaavaehdotus on nähtävillä 28.10. – 26.11.2020

Asemakaavan muutos koskee Keskustan 1. kaupunginosan korttelia 6.

Asemakaavan muutoksella muodostuu Keskustan 1. kaupunginosan kortteli 6.

Asemakaavaehdotus on MRL 65 §:n mukaisesti nähtävillä 28.10. – 26.11.2020.

Osalliset ja kunnan jäsenet voivat esittää ehdotuksesta muistutuksia 26.11.2020 klo 15.00 mennessä osoitteeseen: Seinäjoen kaupunki, kaupunginhallitus, Kirkkokatu 6, PL 215, 60101 Seinäjoki tai kaavoitus@seinajoki.fi

Käsittelyvaiheet
  • 24.6.2020 Kaupunkiympäristölautakunta käynnisti asemakaavan
  • 17 – 30.9.2020 Kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä
  • 19.10.2020 Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen nähtäville
  • 28.10. – 26.11.2020 Kaavaehdotus nähtävillä
  • Kaupunginhallituksen käsittely
  • Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan
  • Lainvoimaisuuspäivä
  • Voimaantulopäivä