Asemakaavan muutos koskee Tanelinranta 53. kaupunginosan kortteleita 160 – 165 ja niihin liittyviä virkistys- ja katualueita sekä Kertunlaakson 54. kaupunginosan katualuetta.

Asemakaavan muutoksella ja laajennuksella muodostuvat Tanelinrannan 53. kaupunginosan korttelit 160 – 178 ja niihin liittyvät virkistys-, erityis- ja katualueet sekä Kertunlaakson 54. kaupunginosan katualue. Karhuvuoren asuntoalueen laajennus.

Asemakaavaa koskevat asiakirjat, selvitykset ja lähdemateriaali

Nurmon keskustan osayleiskaava 2015

Itäinen ohikulkutie, ELYn internetsivut

Käsittelyvaiheet
  • 14.5.2014 Tekninen lautakunta käynnisti asemakaavan
  • 18.9. – 3.10.2014 Kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä
  • 15.10.2018 Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen nähtäville
  • 24.10. – 22.11.2018 Kaavaehdotus nähtävillä
  • 10.12.2018 Kaupunginhallituksen käsittely
  • 17.12.2018 Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan
  • 29.1.2019 Lainvoimaisuuspäivä
  • 30.1.2019 Voimaantulopäivä