Aumausilmoitus

Viljelijänä tee lannan tai muun orgaanisen lannoitteen aumauksesta ilmoitus Seinäjoen ympäristönsuojeluun. Liitä Ilmoituksen yhteyteen kartat, joista selviää kunkin auman tarkka paikka. Aumausta ei saa aloittaa ennen kuin ympäristönsuojelusta lähetetään tiedoksimerkitsemispäätös tai annetaan muu suostumus.

Lannan aumauksen edellytyksenä on riittävät lannanvarastointitilat. Aumauksen perusteluna voivat olla työtekniset syyt, kuten keväinen kelirikko tai hygieeniset syyt kuten eläintaudit. Auma voi sijaita samalla peltolohkolla kuin edellisenä vuonna, mutta ei samassa kohdassa. Aumaa ei saa sijoittaa alle 100 metrin etäisyydelle vesistöstä, valtaojasta tai talousvesikaivosta. Ojaan on oltava vähintään 5 metriä. Aumattavan lannan kuiva-ainepitoisuus on oltava vähintään 30 %. Tämä tarkoittaa sitä, että jos lantaa puristaa, siitä ei irtoa nestettä. Auman pohjalle on laitettava 20 cm kosteutta imevää ainesta ja se on peitettävä tiiviillä peitteellä.

Ilmoitus poikkeamisesta lannanlevitysajoista

Viljelijän on levitettävä pelloille lanta ja orgaaniset lannoitevalmisteet lokakuun loppuun (31.10) mennessä. Poikkeuksellisissa sääolosuhteissa eläinten kasvattajilla on mahdollisuus siirtää levitysaikaa marraskuulle. Poikkeukselliset sääolosuhteet tarkoittavat tilannetta, jossa syksyllä peltojen märkyyden vuoksi ei ole päästy levittämään lantaa. Ilmoitus tehdään Seinäjoen ympäristönsuojeluun 31.10. mennessä tai viimeistään sitä seuraavana arkipäivänä.

Eläinsuojien ilmoitusmenettely

Kunnan toimivaltaan kuuluvien eläinsuojien ympäristölupamenettely on muuttunut ilmoitusmenettelyksi. Ilmoituksen sisältö on osa lupa-asiainlautakunnan tekemää päätöstä ja vaatii tilalliselta huolellisuutta lomakkeiden täyttämisessä. Tarkempaa tietoa eläinsuojien ilmoitusmenettelystä ja ilmoitus lomakkeet löytyvät ymparisto.fi sivulta.