Suosituksia kotipuutarhureille ja taimistoille. Suosituksilla pienennetään riskiä, että puutarhakasveista tulee haitallisia vieraslajeja.

Tutustu vieraslajiasiaan (www.vieraslajit.fi). Katso mitkä kasvilajit on jo tunnistettu haitallisiksi tai mahdollisiksi haitallisiksi vieraslajeiksi maassamme ja vältä niiden kasvatusta, myyntiä ja käyttöä.
Tutustu vieraslajien aiheuttamiin ongelmiin ja vieraslajeihin liittyviin säädöksiin. Vieraslajiesite LINKKI.

 • Tarkkaile toimintaympäristöäsi
  Jos havaitset vieraslajiesiintymän, tee siitä ilmoitus valtakunnalliseen vieraslajiportaaliin (http://www.vieraslajit.fi/content/ilmoita-havaintosi)(www.vieraslajit.fi). Seinäjoen kaupungin alueella olevista jättiputkiesiintymistä voi ilmoittaa puistotoimelle, joka käy ne myrkyttämässä.
 • Ryhdy torjuntatoimiin
  Ohjeita torjuntaan saat vieraslajiportaalista sekä alueellisesta ELY-keskuksesta ja kunnan ympäristöviranomaisilta. Mikäli havaitset uuden lajin levinneen ympäristöön, eikä lajista löydy mainintaa vieraslajiportaalista, ilmoita siitä vieraslajiasioiden neuvottelukunnalle.
 • Ota selvää uusista lajeista ennen kuin otat lajin käyttöön tai tuotantoon, tai tuot sitä maahan.
  Tarkista, onko lajin havaittu leviävän tai aiheuttavan haittoja alueilla, joilla sitä käytetään ja tuotetaan. Ota huomioon myös kasvitautien ja -tuholaisten riski. Tee riskianalyysi lajin ominaisuuksiin perustuen ja koekasvata. Älä ota käyttöön, myyntiin tai tuotantoon lajeja, jotka ovat haitallisia vieraslajeja ilmastoamme vastaavilla tai vähän lämpimämmillä ilmastoalueilla. Ennakoi näin ilmastonmuutoksen ja lämpenemisen aiheuttama muutos leviämiskykyyn.
 • Tiedä mitä kasvatat
  Varmista, että kasvattamasi tai myymäsi kasvimateriaali on tunnistettu ja nimetty oikein.
 • Merkitse kasvit hyvin
  Merkitse kaikkeen tuottamaasi/myymääsi kasvimateriaaliin nimi- ja alkuperätiedot selvästi. Jos käytössä on mahdollisesti haitallinen vieraslaji, merkitse kasvin etikettiin selvä varoitusmerkintä, sekä suositus turvallisesta käyttöympäristöstä (esim. rajattu istutustila, vältettävä istutusympäristö), hoitotoimista (esim. kukkavarsien poisto kukinnan jälkeen) ja kasvijätteen turvallisesta hävittämisestä.
 • Vältä vieraslajien käyttöä
  Vältä haitallisten tai mahdollisesti haitallisten vieraslajien käyttöä erityisesti suurissa massaistutuksissa. Suosi korvaavaa, ei-leviävää kantaa, lajiketta tai lajia haitallisen vieraslajin sijaan. Samankin lajin sisällä saattaa olla suuria eroja leviämiskyvyssä, esim. siementen tuotossa. Ota selvää ja kysele esim. taimistotuottajilta. Käytä leviämiskykyisen, mahdollisesti haitallisen kannan tai lajikkeen tilalla riskitöntä lajiketta tai korvaavaa lajia. Esimerkiksi kurtturuusun peruslajien sijaa voi käyttää lajikkeita, jotka eivät tee itävää siementä tai lainkaan kiulukoita, kuten teresanruusu ’Thérèse Bugnet’.
 • Hävitä kasvijätteet turvallisesti
  Hävitä tavanomainen kasvijäte kompostoimalla se omalla pihalla. Haitalliset vieraslajit on varminta hävittää laittamalle ne suljetussa jätesäkissä poltettavan jätteen roskankeräysastiaan, muuten kasvien siemenet pääsevät leviämään.
 • Käsittele ja puhdista työ-, tuotanto-, pakkaus- ja kuljetusvälineet asianmukaisesti.
  Vältä lisääntymiskappaleiden tahaton levittäminen, esimerkiksi maanmuokkauksen tai maansiirtotöiden yhteydessä (esim. tattaret).

(Lähde: http://vieraslajit.fi/sites/default/files/MTT__Puutarha_Juhanoja_Tuhkanen_Kaukoranta_Loppuraportti_0.pdf)
http://vieraslajit.fi/sites/default/files/MTT__Puutarha_Juhanoja_Tuhkanen_Kaukoranta_Loppuraportti_0.pdf