Asemakaavaehdotus on valmistelussa

Asemakaavan muutos koskee Huhtalan 14. kaupunginosan korttelia 44 (osa).

Asemakaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat olleet valmisteluvaiheen kuulemista varten nähtävillä 30.9. – 14.10.2020.

Luonnosvaiheen aineisto
Käsittelyvaiheet
  • 13.5.2020 Kaupunkiympäristölautakunta käynnisti asemakaavan
  • 30.9. – 14.10.2020 Kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä
  • Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen nähtäville
  • Kaavaehdotus nähtävillä
  • Kaupunginhallituksen käsittely
  • Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan
  • Lainvoimaisuuspäivä
  • Voimaantulopäivä