Asemakaavaehdotus on ollut nähtävillä 2.12.2020 – 8.1.2021.

Asemakaavan muutos koskee Huhtalan 14. kaupunginosan korttelia 44 (osa).

Asemakaavan muutoksella muodostuu Huhtalan 14. kaupunginosan kortteli 44 (osa).

Ehdotusvaiheessa nähtävillä ollut aineisto
Käsittelyvaiheet
  • 13.5.2020 Kaupunkiympäristölautakunta käynnisti asemakaavan
  • 30.9. – 14.10.2020 Kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä
  • 16.11.2020 Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen nähtäville
  • 2.12.2020 – 8.1.2021 Kaavaehdotus nähtävillä
  • Kaupunginhallituksen käsittely
  • Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan
  • Lainvoimaisuuspäivä
  • Voimaantulopäivä