Asemakaavaehdotus on ollut nähtävillä 20.4.2022 – 19.5.2022

Asemakaavan muutos koskee Keskustan 1. kaupunginosan kortteleita 11 (osa) ja 12 (osa) sekä niihin liittyviä katualueita ja kevyen liikenteen aluetta.

Asemakaavan muutoksella muodostuvat Seinäjoen kaupungin Keskustan 1.
kaupunginosan korttelit 11 (osa) ja 12 (osa) sekä niihin liittyvät katu- ja kevyen
liikenteen alueet.

Asemakaavaehdotus on ollut MRL 65 §:n mukaisesti nähtävillä 20.4.2022 – 19.5.2022.

Ehdotusvaiheessa nähtävillä ollut aineisto
Asemakaavaa koskevat asiakirjat, selvitykset ja lähdemateriaali
Käsittelyvaiheet
  • 23.6.2021 Kaupunkiympäristölautakunta käynnisti asemakaavan
  • 19.1. – 1.2.2022 Kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä
  • 11.4.2022 Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen nähtäville
  • 20.4.2022 – 19.5.2022 Kaavaehdotus nähtävillä
  • 28.11.2022 Kaupunginhallituksen käsittely
  • Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan
  • Lainvoimaisuuspäivä
  • Voimaantulopäivä