Asemakaavaluonnos on nähtävillä 19.1. – 1.2.2022

Asemakaavan muutos koskee Keskustan 1. kaupunginosan kortteleita 11 (osa) ja 12 (osa) sekä niihin liittyviä katualueita ja kevyen liikenteen aluetta.

Asemakaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään valmisteluvaiheen kuulemista varten nähtävillä 19.1. – 1.2.2022

Osalliset ja kunnan jäsenet voivat esittää luonnoksesta mielipiteitä 1.2.2022 klo 15.00 mennessä osoitteeseen: Seinäjoen kaupunki, kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus, Kirkkokatu 6, PL 215, 60101 Seinäjoki tai kaavoitus@seinajoki.fi

Nähtävillä oleva aineisto
Asemakaavaa koskevat asiakirjat, selvitykset ja lähdemateriaali
Käsittelyvaiheet
  • 23.6.2021 Kaupunkiympäristölautakunta käynnisti asemakaavan
  • 19.1. – 1.2.2022 Kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä
  • Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen nähtäville
  • Kaavaehdotus nähtävillä
  • Kaupunginhallituksen käsittely
  • Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan
  • Lainvoimaisuuspäivä
  • Voimaantulopäivä