Yleissuunnitelma on valmistunut

Tanelinrannan liikunta- ja virkistysaluetta kehitetään. Yleissuunnitelmassa on tutkittu Tanelinrannan liikuntapuiston ja sitä ympäröivän virkistysalueen toiminnot ja kehittämismahdollisuudet.

Tavoitteena on ollut etenkin lammen ja koulun ympäristön maisemallinen ja toiminnallinen kehittäminen sekä riittävän kattavien ja laadukkaiden liikunta- ja harrastusmahdollisuuksien lisääminen alueella. Liikuntapaikkarakentamisen lisäksi on tutkittu mahdollisuutta sijoittaa alueelle asuinrakentamista. Tärkeimpinä teemoina on ollut virkistys, luonto ja monipuoliset liikuntamahdollisuudet eri ikäryhmät huomioiden. 

Hanketta on vetänyt Seinäjoen kaupunkiympäristön toimiala. Suunnittelijana on toiminut Arkkitehtuuritoimisto OLARK Oy Helsingistä. Aluetta kehitetään tulevaisuudessa vaiheittain yleissuunnitelman mukaisesti.

Tanelinrannan liikunta- ja virkistysalueen asukas- ja käyttäjäkysely on ollut avoinna 26.5. – 8.6.2021. Kiitos kaikille kyselyyn vastanneille! Kyselyn yhteydessä alustavia suunnitelmavaihtoehtoja on voinut kommentoida. Yleissuunnitelmatyötä on jatkettu sidosryhmiltä, asukkailta ja käyttäjiltä saadun palautteen ja kaupungin tavoitteiden mukaisesti.

Kaupunkiympäristölautakunta on hyväksynyt Tanelinrannan liikunta- ja virkistysalueen yleissuunnitelman 17.11.2021. Yleissuunnitelman infotilaisuus on järjestetty 25.11.2021 Seinäjoen kaupungintalon valtuustosalissa.

Käsittelyvaiheet:

  • 2021/4 Suunnittelu on aloitettu
  • 29.4.2021 Sidosryhmätilaisuus
  • 26.5.- 8.6.2021 Asukas- ja käyttäjäkysely on avoinna ja alustavat suunnitelmavaihtoehdot ovat nähtävillä
  • 2021/6-10 Ylessuunnitelma tarkentuu ja viimeistellään
  • 17.11.2021 Kaupunkiympäristölautakunta on hyväksynyt yleissuunnitelman
  • 25.11.2021 Esittelytilaisuus, valtuustosalissa, klo 17.00