Tanelinrannan liikunta- ja virkistysaluetta kehitetään. Valmisteilla olevassa yleissuunnitelmassa tutkitaan ja suunnitellaan Tanelinrannan liikuntapuiston ja sitä ympäröivän virkistysalueen toiminnot ja kehittämismahdollisuudet.

Tavoitteena on etenkin lammen ja koulun ympäristön maisemallinen ja toiminnallinen kehittäminen sekä riittävän kattavien ja laadukkaiden liikunta- ja harrastusmahdollisuuksien lisääminen alueella. Liikuntapaikka rakentamisen lisäksi tutkitaan asuinrakentamisen sijoittumista alueelle. Tärkeimpinä teemoina ovat virkistys, luonto ja monipuoliset liikuntamahdollisuudet eri ikäryhmät huomioiden. 

Hanketta vetää Seinäjoen kaupunkiympäristön toimiala. Suunnittelijana toimii Arkkitehtuuritoimisto OLARK Oy Helsingistä. Yleissuunnitelma valmistuu syksyllä. Aluetta kehitetään tulevaisuudessa vaiheittain yleissuunnitelman mukaisesti.

Tanelinrannan liikunta- ja virkistysalueen asukas- ja käyttäjäkysely on ollut avoinna 26.5. – 8.6.2021. Kiitos kaikille kyselyyn vastanneille! Kyselyn yhteydessä alustavia suunnitelmavaihtoehtoja on voinut kommentoida. Yleissuunnitelmatyötä jatketaan sidosryhmiltä, asukkailta ja käyttäjiltä saadun palautteen ja kaupungin tavoitteiden mukaisesti.

Alustavat suunnitelmavaihtoehdot 26.5.2021:

Käsittelyvaiheet:

  • 2021/4 Suunnittelu on aloitettu
  • 29.4.2021 Sidosryhmätilaisuus
  • 26.5.- 8.6.2021 Asukas- ja käyttäjäkysely on avoinna ja alustavat suunnitelmavaihtoehdot ovat nähtävillä
  • 2021/6-9 Ylessuunnitelma tarkentuu ja viimeistellään
  • 2021/9 Yleissuunnitelma valmistuu