Asemakaavaluonnos on nähtävillä 30.9. – 14.10.2020

Asemakaavan muutos koskee Seinäjoen kaupungin Hallilan (12) kaupunginosan korttelia 3 (osa) ja siihen liittyviä puistoalueita.

Asemakaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään valmisteluvaiheen kuulemista varten nähtävillä 30.9. – 14.10.2020

Osalliset ja kunnan jäsenet voivat esittää luonnoksesta mielipiteitä 14.10.2020 klo 15.00 mennessä osoitteeseen: Seinäjoen kaupunki, kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus, Kirkkokatu 6, PL 215, 60101 Seinäjoki tai kaavoitus@seinajoki.fi

Nähtävillä oleva aineisto
Käsittelyvaiheet
  • 9.10.2020 Kaupunkiympäristölautakunta käynnisti asemakaavan
  • 30.9. – 14.10.2020 Kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä
  • Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen nähtäville
  • Kaavaehdotus nähtävillä
  • Kaupunginhallituksen käsittely
  • Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan
  • Lainvoimaisuuspäivä
  • Voimaantulopäivä