Asemakaavaehdotus on ollut nähtävillä 27.1. – 26.2.2021

Asemakaavan muutos koskee Hallilan 12. kaupunginosan korttelia 3 (osa) ja siihen liittyviä puistoalueita.

Asemakaavan muutoksella muodostuu Hallilan 12. kaupunginosan kortteli numero 3 (osa).

Asemakaavaehdotus on ollut MRL 65 §:n mukaisesti nähtävillä 27.01.2021 – 26.02.2021.

Ehdotusvaiheessa nähtävillä ollut aineisto
Käsittelyvaiheet
  • 9.10.2020 Kaupunkiympäristölautakunta käynnisti asemakaavan
  • 30.9. – 14.10.2020 Kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä
  • 16.11.2020 kaupunginhallitus palautti uudelleen valmisteltavaksi
  • 18.1.2021 Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen nähtäville
  • 27.1. -26.2.2021 Kaavaehdotus nähtävillä
  • Kaupunginhallituksen käsittely
  • Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan
  • Lainvoimaisuuspäivä
  • Voimaantulopäivä