Asemakaavan muutos koskee Upan 3. kaupunginosan korttelia 3 (osa).

Asemakaavan muutoksella muodostuu Upan 3. kaupunginosan kortteli 3 (osa).

Asemakaavaa koskevat asiakirjat, selvitykset ja lähdemateriaali
Käsittelyvaiheet
  • 9.9.2015 Kaupunkiympäristölautakunta käynnisti asemakaavan
  • 20.5. – 3.6.2021 Kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä
  • 19.9.2022 Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen nähtäville
  • 28.9. – 27.10.2022 Kaavaehdotus nähtävillä
  • 28.11.2022 Kaupunginhallituksen käsittely
  • 20.2.2023 Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan
  • 4.4.2023 Lainvoimaisuuspäivä
  • 5.4.2023 Voimaantulopäivä