Asemakaavaehdotus on nähtävillä 28.9. – 27.10.2022

Asemakaavan muutos koskee Upan 3. kaupunginosan korttelia 3 (osa).

Asemakaavan muutoksella muodostuu Upan 3. kaupunginosan kortteli 3 (osa).

Asemakaavaehdotus on MRL 65 §:n mukaisesti nähtävillä 28.9. – 27.10.2022

Osalliset ja kunnan jäsenet voivat esittää luonnoksesta mielipiteitä 27.10.2022 klo 15.00 mennessä osoitteeseen: Seinäjoen kaupunki, kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus, Kirkkokatu 6, PL 215, 60101 Seinäjoki tai kaavoitus@seinajoki.fi

Nähtävillä oleva aineisto
Asemakaavaa koskevat asiakirjat, selvitykset ja lähdemateriaali
Käsittelyvaiheet
  • 9.9.2015 Kaupunkiympäristölautakunta käynnisti asemakaavan
  • 20.5. – 3.6.2021 Kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä
  • 19.9.2022 Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen nähtäville
  • 28.9. – 27.10.2022 Kaavaehdotus nähtävillä
  • Kaupunginhallituksen käsittely
  • Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan
  • Lainvoimaisuuspäivä
  • Voimaantulopäivä