Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma eli OAS tehdään jokaisesta kaavasta. OAS:in tarkoituksen on antaa osallisille tietoa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. OAS:issa kuvataan suunnittelun kohde, kaavoituksen lähtökohdat ja tavoitteet sekä miten kaavan vaikutuksia arvioidaan. Lisäksi kerrotaan, miten kaavan valmistelu etenee, kuka ja kuinka siihen voi osallistua sekä päätöksentekovaiheet ja aikataulu.

Kuka voi osallistua ja miten?

Kaikilla, joiden oloihin tai etuihin kaavoitus vaikuttaa, on oikeus osallistua kaavoitusprosessiin ja vaikuttaa siihen osaltaan. Nähtävillä olevista kaavoista ja suunnitelmista voit antaa luonnosvaiheessa mielipiteitä ja ehdotusvaiheessa muistutuksia sähköisesti kaavoitus@seinajoki.fi. Muuta palautetta kaupunkisuunnittelusta ja kaavoituksesta voit antaa sähköisesti palautepalvelun kautta.

Tutustu parhaillaan nähtävillä oleviin kaavoihin: Vaikuta nyt – Nähtävillä olevat kaavat ja suunnitelmat

Asemakaavan tai asemakaavan muutoksen hakeminen

Asemakaavaa tai asemakaavan muutosta hakiessa keskustele aina ensin kaavoitusjohtajan kanssa muutoksen mahdollisuudesta ja tarkoituksenmukaisuudesta. Hakemuksen ja hinnat löydät oikeasta sivupalkista. Ajantasaiseen asemakaavaan voit tutustua kaupungin karttapalvelussa.

Kaavojen käsittelyvaiheet ja milloin voin vaikuttaa?

Alla olevissa kaavioissa on kuvattu yksinkertaistetut asema- ja yleiskaavojen käsittelyvaiheet Seinäjoella ja missä vaiheessa kaavoitukseen voit vaikuttaa. Tarkemmat tiedot löytyvät kaavojen osallistumis- ja arviointisuunnitelmista.