Asemakaavan muutos mahdollistaa alle 3000 k-m2 K Supermarket myymälän rakentamisen Koskenalantielle ja myymälään johtavan kadun. Alustavasti on suunniteltu laajempaa lähialuetta
asumiseen kaupan ympäristössä, mutta asemakaavan muutos koskee vain myymälää ja katua.

Kaavamuutosta varten on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), jossa kuvataan hankkeen tavoitteita, arvioitavia vaikutuksia, osallistumismahdollisuuksia ja aikataulua.

Käsittelyvaiheet
  • 15.12.2023 Kaupunkiympäristölautakunnan käynnistys
  • 22.12.2023 Asemakaavan vireilletulopäivä
  • Kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä
  • Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen nähtäville
  • Kaavaehdotus nähtävillä
  • Kaupunginhallituksen käsittely
  • Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan
  • Lainvoimaisuuspäivä
  • Voimaantulopäivä