Kaikki kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtävät työt vaativat luvan.

Kaikki katuja ja yleisiä aluita koskevat ohjeet, hakemukset ym. löytyvät kaupungin sivuilta Rakentaminen, luvat ja valonta kohdasta: Kaduilla ja yleisillä alueilla tehtävien töiden luvat.

Yleisillä aluilla tarkoitetaan asemakaavassa merkittyä:

  • Katualuetta
  • Toria
  • Muuta liikennöitävää aluetta
  • Puistoaluetta
  • Virkistysaluetta