Roveksen 55. kaupunginosan korttelit 28 – 46, 83, 84 ja niihin liittyvät viher-, erityis-, katu- ja liikennealueet.

Asemakaavaa koskevat asiakirjat, selvitykset ja lähdemateriaali:
yleiskaavat
luontoselvitys
maaperätutkimukset
logistiset selvitykset
Käsittelyvaiheet:
  • 14.4.2010 Tekninen lautakunta käynnisti asemakaavan
  • 12.11. – 27.11.2015 Kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä
  • 14.12.2015 Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen nähtäville
  • 21.12.2015-22.1.2016 Kaavaehdotus nähtävillä
  • 15.2.2016 Kaupunginhallituksen käsittely
  • 22.2.2016 Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan
  • 30.3.2016 Lainvoimaisuuspäivä
  • 6.4.2016 Voimaantulopäivä