Ranta-asemakaavan laajennus koskee Peräseinäjoen (31.) kaupunginosaa. Kaavoitettava alue sijaitsee Kalajärven länsirannalla Särkikujan ja Kiiskikujan ympäristössä.

Ranta-asemakaavaa varten on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), jossa kuvataan hankkeen tavoitteita, arvioitavia vaikutuksia, osallistumismahdollisuuksia ja aikataulua.

Käsittelyvaiheet
  • 7.2.2024 Kaupunkiympäristölautakunta käynnisti asemakaavan
  • 15.2.2024 ranta-asemakaavan laajennus on tullut vireille
  • Kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä
  • Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen nähtäville
  • Kaavaehdotus nähtävillä
  • Kaupunginhallituksen käsittely
  • Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan
  • Lainvoimaisuuspäivä
  • Voimaantulopäivä