Tältä sivulta löydät kootusti yleistä tietoa hulevesistä.

Mitä on hulevesi?

Hulevedet ovat sade- ja sulamisvesiä, jotka rakennetulla alueella kertyvät maan pinnalle tai muille vastaaville pinnoille, kuten katoille, kaduille, pysäköintialueille ym. Myös katujen ja rakennusten salaojissa olevat vedet ovat hulevettä.

Hulevesiä muodostuu vesi- ja lumisateista. Niiden määriin vaikuttavat mm. sateen kesto ja voimakkuus sekä maaperän läpäisevyys. Hulevedet voivat kulkeutua ns. pintavaluntana maanpintaa pitkin tai imeytyä maaperään.

Luonnontilaisilla alueilla, joissa maaperä on hyvin vettä läpäisevää, hulevedet imeytyvät maaperään nopeasti. Pintavaluntaa voi olla jonkin verran. Maan pinnat, jotka ovat rakennettu tiiviiksi ja huonosti vettä läpäisemättömiksi, kerryttävät hulevesiä pintavaluntana nopeasti ja runsaasti. Tämä näkyy esimerkiksi kaupungissa, jossa on paljon päällystettyä pintaa, kuten katuja, puistoja ja pihoja.

Mikä on hulevesiverkosto?

Hulevesiverkosto koostuu useista erilaisista osista ja siihen kuuluvat kaikki kaupungin hulevesiverkoston toiminta-alueella olevat osat ja rakenteet. Rakennetun verkoston eli hulevesiviemärin lisäksi siihen kuuluu myös useita muita rakennettuja ja luonnonmukaisia osia.

Rakennettua verkostoa ovat mm.:

 • hulevesiviemärit
 • kaivot kansineen
 • rummut
 • muut putket
 • syöksyt
 • kourut

Muita rakennettuja ja luonnonmukaisia verkoston osia ovat mm.:

 • avo-ojat
 • viherpainanteet
 • kivetyt painanteet ja kourut
 • avouomat
 • kosteikot
 • lammikot
 • altaat
 • luonnolliset ja rakennetut purot

Tarkoituksena on, että hulevesiverkoston avulla kerätään ja ohjataan esimerkiksi rankkojen sateiden aikana mahdollisimman paljon vesiä pois maanpinnalta siten, ettei aiheudu tulvimista. Hulevesiverkosto kuljettaa sade- ja sulamisvedet yleensä viemäriverkoston kautta luonnonvesiin, kuten puroihin, luomiin ja jokiin. Vesien kulkeutumista voidaan myös viivästyttää tulvimisen estämiseksi.

Kaupunkirakenteessa hulevesiverkoston tehtävänä on huolehtia maanalaisten rakenteiden kuivana pysymisestä esimerkiksi kaduilla, ettei aiheudu routavaurioita.