Roves 55. kaupunginosa, korttelit 55 ja 56 sekä niihin liittyvät katu- ja virkistysalueet.

Asemakaavaa koskevat asiakirjat, selvitykset ja lähdemateriaali:

Muut kaavaa koskevat selvitykset kts. 55007 koskevat selvitykset ja lähdemateriaali

Käsittelyvaiheet:
 • 23.5.2018 Kaupunkiympäristölautakunta käynnisti asemakaavan
 • 21.3. – 3.4.2019 Kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä
 • 15.4.2019. Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen nähtäville
 • 24.4. – 23.5.2019 Kaavaehdotus nähtävillä
 • 9.12.2019 Kaupunginhallituksen käsittely
 • 16.12.2019 Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan
 • 24.1.2020 Oikaisukehotus EPOELY/686/2019
 • 8.6.2020 Kaupunginhallituksen käsittely
 • 15.6.2020 Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan
 • 30.6.2020 Valitus päätöksestä EPOELY/684/2019
 • 28.9.2020 Kaupunginhallitus, Seinäjoen kaupungin lausunto
 • 30.3.2022 Vaasan hallinto-oikeus on kumonnut kaupunginvaltuuston päätöksen