Seinäjoen kaupungissa katujen ja muiden yleisten alueiden suunnittelusta, rakentamisesta ja kunnossapidosta vastaa yhdyskuntatekniikan tulosalue.

Katujen ja muiden yleisten alueiden suunnitteluun, rakentamiseen ja kunnossapitoon sisältyvät

  • kadut ja keveyen liikenteen väylät
  • puistot ja puistoraitit sekä leikkipuistot
  • sillat
  • torit ja muut yleiset alueet
  • hulevesiverkosto

Nähtävillä olevat aineistot

Kaikki nähtävillä olevat kuulutukset ym. aineistot ovat luettavissa kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla.

Tarjouspyynnöt

Katso meneillään olevia tarjouspyyntöjä kaupungin tarjouspyyntöjen verkkosivuilla.