Puistotoimella on puistoissa ja uimarannoilla tällä hetkellä 99 ylläpidettävää leikkipaikkaa. Puistotoimi tekee vuosittain leikkipaikkojen turvallisuusnormien mukaiset turvatarkastukset ja niihin liittyvät korjaus- ja uudistamistyöt.

Leikkipaikkojen osoitteet

Huom! Puistojen leikkialueilla ei pääsääntöisesti ole talvikunnossapitoa!

Turvatarkastukset
A. käyttöönottotarkastus
B. vuositarkastus 1 krt/vuosi
C. toiminnallinen tarkastus 3 kk:n välein
D. rutiininomainen silmämääräinen tarkastus päivittäin/viikottain puistonhoitokaudella huhti-lokakuu

Tuukka Inkeri 6-v. tutustui äitinsä Terhin ja liikennepuiston ohjaajan Sami Hyvärin kanssa polkuauton tekniikkaan

Kartta leikkipuistoista ja -alueista löytyy karttapalvelusta (ruksi tasolle ‘Leikkikentät’).
Leikkialueilla havaitusta ilkivallasta kannattaa ilmoittaa välittömästi puistotoimistoon 06 416 2512 tai puisto@seinajoki.fi.