Asemakaavalla mahdollistetaan tonttitarjonnan lisääminen ja samalla vastataan kasvaneeseen kysyntään. Tavoitteena toteuttaa omakotitalo asumista. Samalla huomioidaan liikenneverkolliset yhteydet. Asemakaavalla tutkitaan myös täydennysrakentamisen mahdollisuudet ja todetaan ole-massa olevien asuinrakennusten tilanne.

Kaavamuutosta varten on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), jossa kuvataan hankkeen tavoitteita, arvioitavia vaikutuksia, osallistumismahdollisuuksia ja aikataulua.

Käsittelyvaiheet
  • 12.10.2022 Kaupunkiympäristölautakunta käynnisti asemakaavan
  • 15.2.2024 Asemakaavan muutos on tullut vireille
  • Kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä
  • Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen nähtäville
  • Kaavaehdotus nähtävillä
  • Kaupunginhallituksen käsittely
  • Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan
  • Lainvoimaisuuspäivä
  • Voimaantulopäivä