Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden myyminen on luvanvaraista, ja myyntilupa tulee hakea sijaintikunnan valvontaviranomaiselta.

Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden tukkumyynnistä on tehtävä kirjallinen ilmoitus ympäristöterveydenhuoltoon. Tukkumyymälät saavat myydä tupakkatuotteita ilmoituksenvaraisesti vain toiselle tukkukaupalle jälleenmyyntiä varten ja sille, jolla on tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntilupa. Jos tukkumyyjä haluaa myydä tupakkatuotteita suoraan kuluttajalle, on hänen haettava siihen vähittäismyyntilupa.

Myyntiluvan lisäksi tupakkatuotteiden myynti edellyttää toiminnanharjoittajalta jäljitettävyysjärjestelmän mukaisia tunnistekoodeja. Tunnisteiden antajaksi on nimetty slovakialainen Allexis s.r.o. Lisätietoja tunnistekoodien hakemisesta on Allexis:n verkkosivuilla idissuer.fi. Lisää jäljitettävyysjärjestelmästä ja laittoman kaupan ehkäisystä Valviran nettisivuilta.

Ympäristöterveydenhuoltoon on ilmoitettava etukäteen myös toiminnan muuttamisesta sekä toiminnan lopettamisesta. Näillä tiedoilla voi olla vaikutusta valvontaviranomaisen perimiin valvontamaksuihin, joten tiedot on ilmoitettava hyvissä ajoin.

Lääkelain mukaisten nikotiinivalmisteiden myynti

Tupakoinnin lopettamiseen tarkoitettuja nikotiinikorvausvalmisteita saa myydä apteekkien lisäksi tupakkaa myyvistä kaupoista, huoltoasemilta ja kioskeista. Myyntiä varten on haettava myyntilupaa sijaintikunnan valvontaviranomaiselta. Vähittäismyyntilupamaksu ja nikotiinivalmisteiden myynnin vuosittainen valvontamaksu määräytyvät Seinäjoen alueen ympäristöterveydenhuollon maksutaksan mukaisesti.