Suunnittelun päätavoitteena on osoittaa Lakeudenpuisto asemakaavassa puistoksi ja vahvistaa sen roolia ja toimintaedellytyksiä kaupungin tapahtumapaikkana piknikeistä suurempiin tilaisuuksiin. Seinäjoen kaupunkistrategiassa 2022–2029 on asetettu tavoitteeksi, että Lakeudenpuistosta raken-netaan kaupunkikeskustan vihreä, kaupunkilaisia aktivoiva keidas. Tavoitteena on toteuttaa Lakeudenpuisto, jossa viihtyvät niin alueen asukkaat kuin matkailijatkin. Myös Sokos Hotel Lakeuden laajenemistarpeet ja pysäköintiratkaisut tutkitaan kaavasuunnittelun yhteydessä. Asemakaava-työssä tulee huomioida erityisen tarkasti suunnitelman soveltuminen Seinäjoen Aalto-keskukseen, joka sijaitsee aivan suunnittelualueen vieressä Kirkkokadun eteläpuolella.

Kaavamuutosta varten on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), jossa kuvataan hankkeen tavoitteita, arvioitavia vaikutuksia, osallistumismahdollisuuksia ja aikataulua.

Asemakaavaa koskevat asiakirjat, selvitykset ja lähdemateriaali
Käsittelyvaiheet
  • 8.11.2023 Kaupunkiympäristölautakunnan käynnistys
  • 17.11.2023 Asemakaavan vireilletulopäivä
  • Kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä
  • Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen nähtäville
  • Kaavaehdotus nähtävillä
  • Kaupunginhallituksen käsittely
  • Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan
  • Lainvoimaisuuspäivä
  • Voimaantulopäivä