Seinäjoen kaupunginvaltuusto on hyväksynyt joulukuussa 2021 Ekoviisas Seinäjoki-ohjelman, joka sisältää kaupungin kestävyys ja ympäristötavoitteet sekä keinot ja konkreettiset toimet niihin pääsemiseksi. Ohjelma on jaettu 6 erilliseen kokonaisuuteen, jotka sisältävät kukin tietyn osa-alueen tavoitteet ja toimenpiteet. Nämä kuusi kokonaisuutta ovat:

  • Kestävä asuminen, rakentaminen ja kaupunkirakenne
  • Kestävä energiantuotanto ja -kulutus
  • Kestävä liikenne ja liikkuminen
  • Kestävä materiaalitalous ja -kulutus
  • Kestävä ympäristö
  • Kestävä ihminen

Ohjelman toteutumista ja edistymistä on tarkoitus tulevaisuudessa seurata sovelluksella.