Rakennuksen sijainnin merkitseminen ja sijaintikatselmus

Rakennuksen sijainnin merkitsemisellä osoitetaan rakennuksen suunnitelmien mukainen paikka. Sijaintikatselmuksella todetaan rakennuksen sijainti.

Rakennusluvan asiakirjoissa kerrotaan vaadittavien mittausten tarve. Merkitsemme maastoon rakennuksen tarkan paikan ja korkeusaseman ennen rakentamisen aloittamista. Ennen viranomaisen vaatimaa tarkkaa rakennuksenpaikan merkintää ja sen jälkeen, kun korkeusasema on tuotu tontille, voit itse tehdä alustavan merkinnän pohjan kaivua ja ns. lankapukkien rakentamista varten. Mittauspalvelut voi tehdä alustavan merkinnän tilauksesta, mutta perii tästä toimenpiteestä hinnaston mukaisen maksun. Sijaintikatselmuksella varmistamme, että rakennuksen sijainti ja korkeusasema ovat hyväksyttyjen piirustusten mukaisia. Palvelun hinta sisältyy rakennuksen paikan merkinnästä veloitettavaan maksuun.

Toimintaohjeet

Tilaa rakennuspaikan merkitseminen mittauspalveluista sen jälkeen kun rakennuslupa on myönnetty. Käsittelyyn tulee normaalisti varata 1-3 arkipäivää ja ruuhka-aikoina jopa vähän enemmän. Sijaintikatselmus tulee tilata viimeistään ennen lopputarkastusta. Tilauksia otetaan vastaan arkipäivisin klo 9.00-15.00. Tämän jälkeen tulleet kyselyt käsitellään seuraavana arkipäivänä.

Rajan näyttö

Kun kiinteistön rajamerkki katoaa tai rajan paikka on epäselvä, tehdään tarvittaessa rajan näyttö. Näytön yhteydessä ei rakenneta rajamerkkejä eikä kiinteistörekisteriin tule merkintöjä.

Toimintaohjeet

Rajan näyttöä haetaan kaupungilta tilanteessa jossa merkki kiinteistöjen välisestä rajasta on kadonnut tai siirtynyt paikaltaan