Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti täysi-ikäisten puiden kaataminen edellyttää maisematyölupaa asemakaava-alueiden yksityistonteilla.

Seinäjoella puistotoimi myöntää vapaamuotoisesta perustellusta hakemuksesta luvan vähäiseen puiden kaatoon tonteilla. Laajemmat kaatosuunnitelmat omalla tontilla kuuluvat rakennustarkastajan hyväksyttäviksi. Myöntäminen ja evääminen ovat viranomaistoimintaa, josta ei toistaiseksi peritä maksua kuntalaisilta Seinäjoen kaupungin alueella.

Hakemuksen liitteeksi tarvitaan selostus:

  • yhteyshenkilö yhteystietoineen
  • tontin osoite
  • taloyhtiöiltä (rivi- ja kerrostalot, paritalot) vaaditaan yhtiökokouksen enemmistöpäätös suunnitelluista toimenpiteistä (pöytäkirjanote liitteeksi).
  • esitetään suunnitellut toimenpiteet puulajeittain
  • havainnollisia kuvia ja/tai kartta mihin puut on merkitty

Puunkaatopyynnön voit lähettää: puisto@seinajoki.fi