Liikenne aiheuttaa eniten melua Seinäjoella. Rakentaminen ja purkaminen, ulkoilmakonsertit sekä muut tapahtumat aiheuttavat tilapäistä melua. Toimijoille, joilla on ympäristölupa, on annettu meluntorjuntaa koskevia määräyksiä lupapäätöksessä.

Ympäristönsuojeluviranomainen on antanut meluntorjuntaa koskevia määräyksiä myös ympäristölupamääräyksissä. Määräysten avulla rajataan meluavia toimintoja päiväaikaan ja rauhoitetaan yöaikaa. Yöaika on kello 22:00 – 07:00 välinen aika. Ympäristönsuojelumääräysten mukaan esimerkiksi lumenaurausta sekä kunnossa- ja puhtaanapitotöitä saa tehdä yöaikaan. Yöaikaiselle meluavalle työlle on oltava hyvät perusteet, kuten liikenneturvallisuuden, sujuvan liikenteen tai hyvän ilmanlaadun varmistaminen. Myös roska-astioiden tyhjentämisen aloittaminen on sallittu kello 6:00 alkaen.

Taajamissa etenkin liikennemelun torjunnan kannalta tärkeimmät ratkaisut tehdään asemakaavoituksen yhteydessä. Uudisrakentaja voi myös itse torjua sisätiloihin kuuluvaa melua valitsemalla melua eristäviä rakenteita ja suuntaamalla avattavat ovet ja ikkunat poispäin melulähteestä. Vanhan rakennuksen omistaja voi parantaa sisätilojen äänieristystä ikkunaremontin yhteydessä, tekemällä parveke- tai terassilasituksen sekä vaihtamalla ulko-ovet.

Ympäristönsuojelu valvoo ulkoalueiden melua. Sen sijaan asuntojen sisään tulevaa melua valvoo ympäristöterveysvalvonta.