Asemakaavan muutos koskee Seinäjoen kaupungin Kivennevan 16. kaupunginosan korttelia 1 ja siihen liittyviä erityisalueita.

Asemakaavan muutoksella ja laajennuksella muodostuvat Seinäjoen kaupungin Kivennevan 16. kaupunginosan korttelit 1-7 ja niihin liittyvät erityis-, katu-, liikenne- ja viheralueet.

Asemakaavaa koskevat asiakirjat, selvitykset ja lähdemateriaali

Itäväylän varren maankäyttösuunnitelma, Sito Oy 2015

Eteläisen Seinäjoen laajentumisalueiden ja itäväylän osayleiskaava 2025, Seinäjoen kaupunki 2009

Käsittelyvaiheet
  • 14.11.2018 Kaupunkiympäristölautakunta käynnisti asemakaavan
  • 10.8. – 30.8.2022 Kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä
  • 7.11.2022 Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen nähtäville
  • 16.11. – 15.12.2022 Kaavaehdotus nähtävillä
  • 23.1.2023 Kaupunginhallituksen käsittely
  • 20.2.2023 Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan
  • 4.4.2023 Lainvoimaisuuspäivä
  • 5.4.2023 Voimaantulopäivä