Asemakaavaehdotus koskee 22. Niemistön kaupunginosan, Vaasantien itäpuolelle sijoittuvaa Heikkilän kylän aluetta. (Heikkiläntie).

Asemakaavalla muodostuvat 22. Niemistön kaupunginosan korttelit 1-11 ja niihin liittyvät erityis-, virkistys- ja katualueet.

Käsittelyvaiheet:
  • 7.10.2009 Tekninen lautakunta käynnisti asemakaavan
  • 1.7. – 13.8.2010 Kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä
  • 16.5.2011 Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen nähtäville
  • 26.5.-27.6.2011 Kaavaehdotus nähtävillä
  • 19.9.2011 Kaupunginhallituksen käsittely
  • 26.9.2011 Kaupunginvaltuusto hyväksyi
  • 1.11.2011 Lainvoimaisuuspäivä
  • 9.11.2011 Voimaantulopäivä