Yleissuunnitelma on valmistunut ja näyttely on ollut esillä 10.10. – 21.10.2022

Upan kaupunginosan yleissuunnitelman näyttely on ollut esillä Seinäjoen kaupunginkirjaston Apilan aikuisten osaston näyttelytilassa sekä Seinäjoen kaupungin nettisivuilla 10.10. – 21.10.2022. Näyttelyssä esitellään Upan alueen idealuonnoksia, jotka on laatinut tamperelainen Arkkitehdit LSV.

Upan kaupunginosan yleissuunnitelma on laadittu palvelemaan tulevaa keskustan yleiskaavaa sekä tulevia ajankohtaisia asemakaavahankkeita. Suunnittelun tavoitteena on ollut kaupunkikuvan ja -rakenteen selkiyttäminen sellaisin keinoin, että kaupunginosan puutarhakaupunkimainen luonne säilyy ja jalostuu. Suunnitteluratkaisut pohjautuvat alueesta laadittuihin monipuolisiin analyyseihin.

Seinäjoen kaupunkisuunnittelun ja kaavoituksen edustajat ovat näyttelyssä paikan päällä keskustelemassa suunnitelman sisällöstä torstaina 20.10. klo 16-18.

Suunnitelmasta voi jättää mielipiteensä osoitteeseen kaavoitus@seinajoki.fi

Lisätietoja: kaavoitusjohtaja Martti Norja, p. 040 774 8501

Näyttelyplanssit avautuvat isompina kuvaa klikkaamalla.